۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

آمار بازدید

55

علت سقوط ناگهانی من از چشم هایت را فقط باید در جعبه ی سیاه دلت جستجو کرد.
‌‌💁 @sitara 💖پست مشابهی وچود ندارد