۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

آمار بازدید

95

راگون درازترین گربه خانگی جهان بطول 124سانتیمتر و وزن 16کیلو میباشد، این گربه یکی از نژادهای گربه خانگی استکه در سال 2010 در کتاب گینس بعنوان درازترین گربه جهان بثبت رسیده است.

‌‌💁 @sitara 💖پست مشابهی وچود ندارد