۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

آمار بازدید

86

احمقانه ترین رابطه ها،رابطه هایی است
که برای فرار ازتنهایی شکل می گیرند ..!!
‌‌💁 @sitara 💖پست مشابهی وچود ندارد