۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

راه روشن


برگشت به کانال

آمار بازدید

63

آقای روحانی از آقای رئیسی شاکی شده‌ که من فقط گفتم تحریمهای هسته‌ای لغو می‌شود نه تحریمها! فرضا ایشان درست می‌گوید خب چرا همان روز از آنها که مدعی رفع بدون استثناء تحریم شدند شاکی نشد؟
@raheroshan1396پست مشابهی وچود ندارد