۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

آمار بازدید

34

حجت الاسلام #رئیسی لیست اموالش را اعلام کرد

#لیست_اموال
#پویش_شفافیت
کانال سایت شهید آوینی↙️
☑️ @Sh_Avinyپست های مشابه

کانال خبرگزاری فارس ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

حجت الاسلام #رئیسی لیست اموالش را اعلام کرد #لیست_اموال #پویش_شفافیت کانال سایت شهید آوینی↙️ ☑️ @Sh_Avinyدلنوشته های یک طلبه ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

حجت الاسلام #رئیسی لیست اموالش را اعلام کرد #لیست_اموال #پویش_شفافیت کانال سایت شهید آوینی↙️ ☑️ @Sh_Avinyدلنوشته های یک طلبه ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

حجت الاسلام #رئیسی لیست اموالش را اعلام کرد #لیست_اموال #پویش_شفافیت کانال سایت شهید آوینی↙️ ☑️ @Sh_Avinyدلنوشته های یک طلبه ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

حجت الاسلام #رئیسی لیست اموالش را اعلام کرد #لیست_اموال #پویش_شفافیت کانال سایت شهید آوینی↙️ ☑️ @Sh_Aviny