۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

مجمع اصول گرایان


برگشت به کانال

آمار بازدید

37

رئیسی در همایش عدالت در سلامت:
🔹مساله سلامت یک ضرورت اجتماعی و بر عهده دولت است.
🔹پیشگیری، درمان و ارتقای سلامت باید مورد تاکید باشد و با توجه به ساز و کارهای پیشگیری نوبت به درمان نخواهد رسید.
🔹در موضوع ریزگردها و محیط زیست باید گام‌هایی برداشته شود تا نوبت به مشکلات تنفسی و ریوی نرسد.
🔹طرح کلی نظام سلامت اگر درمان محوری باشد یک نگاه است اما اگر با توجه به اصل پیشگیری و درمان و ارتقای سلامت استوار شود، جامع نگری است.
🔹همه اجزا باید در مساله سلامت و پزشکی دیده شود، طرح کلی سلامت در کشور ایجاد شد و اینجا باید نگاه سیاسی کنار رفته و عملیاتی باشد، اینکه بتوانیم هزینه درمان را در خانواده کاهش دهیم امر پسندیده‌ای است اما باید دید به نفع بیمار تحقق پیدا کرد یا با افزایش تعرفه‌ها سهم او هم بیشتر شد؟
🔹طرح کلی سلامت در کشور ایجاد شد و اینجا باید نگاه سیاسی کنار رفته و عملیاتی باشد، اینکه بتوانیم هزینه درمان را در خانواده کاهش دهیم امر پسندیده‌ای است اما باید دید به نفع بیمار تحقق پیدا کرده یا با افزایش تعرفه‌ها سهم او هم بیشتر شده؟
🔹دولت باید به نقد توجه کند، باید با نقد به صورت غنیمت برخورد شود نه مزاحم و مشکل، کسی که نقد می‌کند نباید مورد توبیخ قرار بگیرد.
🔹در طرح کلی سلامت تشکیل پرونده سلامت الکترونیک باید مورد توجه قرار گیرد و این گام باید برداشته شود، نظام نوین ارجاع و پزشک خانواده حتما باید مورد توجه قرار گیرد.
🔹نباید شاهد ورشکسته شدن بیمه‌ها در این زمینه باشیم و این نشان می‌دهد یک جای کار ایراد دارد، ۴۴ هزار میلیارد تومان بودجه معاونت درمان است، باید به نگاه منتقدان در طرح سلامت توجه شود.
☑️کانال رسمی مجمع اصول گرایان👇🏻
📌 telegram.meپست مشابهی وچود ندارد