۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

مجمع اصول گرایان


برگشت به کانال

آمار بازدید

38

هر مدیر نجومی_اشرافی
بر زندگی چند کارگر آوار می شود؟

🔴 حقوق یک مدیر اشرافی و نجومی ، دست کم، پنجاه یا صد یا دویست و سی برابر یک کارگر معدن است؛ شاید هم با پاداش، 700 برابر می شود. خانه 30 یا 50 میلیاردی یک دولتمرد ولنجک نشین یا فرمانیه و لواسان نشین ، معادل حقوق 30 هزار یا 50 هزار کارگر است.

🔵 هر دم و بازدم چنین مدیرانی، مایه اختناق و تنگنای زندگی صدها هزار انسان مستضعف است. تصور می کنید وقتی فلان سخنگوی لاابالی می گوید بهمان مدیر نجومی - از سر تعارف و رودربایستی برکنار شده - سرمایه و ذخیره کشور یا نابغه مدیریتی است، چه فشار روحی سنگینی بر آن کارگر معدن وارد می کند؟ درست مانند اینکه سنگ سنگینی بر سینه انسان بگذارند و بفشارند.

🔴 بدتر از همه اینکه سوء مدیریت هر یک از این نجومی ها، خسارت های چند هزار میلیارد تومانی به بار می آورد و بر سر زندگی ده ها هزار شهروند مستضعف آوار می شود.
ایمانی
☑️کانال رسمی مجمع اصول گرایان👇🏻
📌 telegram.meپست مشابهی وچود ندارد