۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

تکنولوژی معماری


برگشت به کانال

آمار بازدید

53

قصر افسانه ای "دار الحجر" در نزدیکی صنعا
این قصر افسانه ای و با شکوه ، به عنوان یک عمارت تابستانی در سال 1930 به دست " امام یحیی" برروی یک تخته سنگ بزرگ در نزدیکی صنعا، پایتخت یمن ساخته شده است و امروزه جزو جاذبه های توریستی این کشور محسوب میشود.
🆔 @modernarchitectursپست مشابهی وچود ندارد