۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

دوستان سعیددعایی


برگشت به کانال

آمار بازدید

107

چند دروغ رایج بین ما ایرانیان :


۱-کار که عار نیست!
۲-پول که شخصیت نمیاره!
۳-فکر کردی چی ، مملکت قانون داره!
۴-تلاش کنی به هرچی که بخوای میرسی!
۵- پول چرک کف دسته!
۶-بچه -دختر ، پسرش فرق نمیکنه!
۷-و پر کاربردترین دروغ ، پشت تلفن:
"اونم سلام میرسونه" .😄😂

➖➖➖➖➖➖➖➖
به ما بپیوندید 👇

🔰💠 @saeiddoai58💠🔰پست مشابهی وچود ندارد