۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

هیأت انصارالمهدی (عج) کلاله


برگشت به کانال

آمار بازدید

5

#کلیپ_تصویری
📹 لحظه بسیار زیبای ملحق شدن نیروهای عراقی و سوری به یکدیگر در مرز سوریه و عراق پس از آزاد سازی مناطق اشغال شده توسط داعش
به امیدآزادی تمامی سرزمینهای اشغالی
👇👇👇
🏴 @Ansarralmahdi313پست های مشابه

کانال خبرگزاری فارس ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

#کلیپ_تصویری 📹 لحظه بسیار زیبای ملحق شدن نیروهای عراقی و سوری به یکدیگر در مرز سوریه و عراق پس از آزاد سازی مناطق اشغال شده توسط داعش به امیدآزادی تمامی سرزمینهای اشغالی 👇👇👇 🏴 @Ansarralmahdi313کانال خبرگزاری فارس ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

#کلیپ_تصویری 📹 لحظه بسیار زیبای ملحق شدن نیروهای عراقی و سوری به یکدیگر در مرز سوریه و عراق پس از آزاد سازی مناطق اشغال شده توسط داعش به امیدآزادی تمامی سرزمینهای اشغالی 👇👇👇 🏴 @Ansarralmahdi313عقل سرخ | مهدي محمدي ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

#کلیپ_تصویری 📹 لحظه بسیار زیبای ملحق شدن نیروهای عراقی و سوری به یکدیگر در مرز سوریه و عراق پس از آزاد سازی مناطق اشغال شده توسط داعش به امیدآزادی تمامی سرزمینهای اشغالی 👇👇👇 🏴 @Ansarralmahdi313دلنوشته های یک طلبه ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

#کلیپ_تصویری 📹 لحظه بسیار زیبای ملحق شدن نیروهای عراقی و سوری به یکدیگر در مرز سوریه و عراق پس از آزاد سازی مناطق اشغال شده توسط داعش به امیدآزادی تمامی سرزمینهای اشغالی 👇👇👇 🏴 @Ansarralmahdi313