۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

اطلاع رسانی عمومی قوانین و مقررات


برگشت به کانال

آمار بازدید

26

✅ متن نهایی قسمت‌های اصلاح شده تصویبنامه در خصوص لغو ممنوعيت صدور كالاهای شماره تعرفه (79393333)

پس از اعمال اصلاحیه تحریری شماره 99271 مورخ 1396/8/11 دبیر هیأت دولت

🔸اطلاع‌رسانی عمومی قوانین و مقررات👇
t.meپست مشابهی وچود ندارد