۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

اطلاع رسانی عمومی قوانین و مقررات


برگشت به کانال

آمار بازدید

25

✅ متن نهایی قسمت‌های اصلاح شده تصویب‌نامه در خصوص اعطای تسهیلات ارزی معادل مبلغ دویست میلیون دلار به منظور حمایت از صادركنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران به كشور عراق در قالب اعتبار فروشنده تحت ضمانت صندوق ضمانت صادرات ایران مصوب 1394/7/12

پس از اعمال تصویبنامه شماره 99109 مورخ 1396/8/10 هیأت وزیران

🔸اطلاع‌رسانی عمومی قوانین و مقررات👇
t.meپست مشابهی وچود ندارد