۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

گفتمان اقتصاد مقاومتی


برگشت به کانال

آمار بازدید

47

اختصاصی/اقتصاد مقاومتی را با طعم کوه های آلپ ! اسپری کنید....

فروش اسپری آب معدنی اوریاژ (آب معدنی کوه های آلپ فرانسه) در بیمارستان عرفان نیایش !

۱۸هزار و ۴۰هزار تومان ناقابل !
@eqtesadmoqavematiپست مشابهی وچود ندارد