۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

شبکه خبری نظر


برگشت به کانال

آمار بازدید

38

▪️تناقض در شعار و عمل دیجی‌کالا برای کمک به سبز ماندن زمین

▫️"من ازت درخواست میکنم فاکتور نفرستی تا «به سبز ماندن زمین کمک» کنم، اونوقت بروشور و روزنامه میدی؟" [جاوید]
@nazarپست مشابهی وچود ندارد