۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

شبکه خبری نظر


برگشت به کانال

آمار بازدید

38

▪️طوفان سهمگین ایرما" بخش‌هایی از شهر میامی آمریکا را زیر آب برد. مهر
@nazarپست مشابهی وچود ندارد