۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

شبکه خبری نظر


برگشت به کانال

آمار بازدید

39

▪️الهام امین‌زاده: با بنده برای قبول مسئولیت وزرات علوم صحبت شده است، اما گزینه‌ها در حال بررسی است

امین‌زاده دستیار سابق رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی:
▫️پیشنهاد به بنده برای قبول مسئولیت وزارت علوم را رد نمی‌کنم زیرا تلویحا مواردی مطرح است اما هنوز چیزی قطعی نشده است.
▫️با افراد دیگری هم در این خصوص صحبت شده اما در حال حاضر سوابق، توانمندی و شایستگی‌های گزینه‌ها در حال بررسی است.
▫️رئیس جمهور تا قبل از فرارسیدن ماه محرم، دو وزیر نیرو و علوم را معرفی خواهد کرد. باشگاه خبرنگاران
@nazarپست مشابهی وچود ندارد