۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

تنگه مرصاد


برگشت به کانال

آمار بازدید

40

🎊بیاد مظهر پر شوکت خدا صلوات

🌸برای آنکه نشداز خدا، جدا صلوات

🎊بنام پاک علی آن وصی ِ ختم رسُل

🌸که بود وردِ زبانش، خداخدا صلوات

🌻اللهم صل علی محمدو آل محمدو عجل فرجهم👊 @tangemersadd ⚡️پست مشابهی وچود ندارد