۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

تنگه مرصاد


برگشت به کانال

آمار بازدید

54

💠 ضربتی کار کنید

به فکر این باشید که برای این مملکت کار بکنید، ننشینید باز تو وزارتخانه ها و هی همان حرف های سابق باشد و همان کاغذ بازی ها و یک بودجه ای که برای یک جائی می خواهند، اینقدر این طرف و آن طرف برود که منسی بشود. اینها را به طور ضربتی کار بکنید،برای مردم کار بکنید.


امام_خمینی
📖 صحیفه امام؛ جلد 13؛ صفحه 205
📆 مورخ : 1359/06/20

👊 @tangemersadd⚡️پست مشابهی وچود ندارد