۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

4060 سامانه دانشگاه پيام نور


برگشت به کانال

آمار بازدید

47

☑️آیا میدانستید دانشگاه پیام نور با بهره گیری از آموزش باز و از دور،‌تحول عظیمی در نظام آموزشی کشور جهت سامان دادن به فرآیند یاددهی و یادگیری ایجاد کرده است.

✅ @pnu4060
✅ @crm4060پست مشابهی وچود ندارد