۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

کانال مداحی


برگشت به کانال

آمار بازدید

64

سلام عزیز پرپرم
سلام عزیزبرادرم
سلام فدایی حسین
سلام مدافع حرم ...

با نوای #محمود_کریمی به مناسبت بازگشت پیکر شهید مدافع حرم محسن حججی🕊

#مداحي

🆔 @madahi 👈پست های مشابه

کانال خبرگزاری فارس ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

سلام عزیز پرپرم سلام عزیزبرادرم سلام فدایی حسین سلام مدافع حرم ... با نوای #محمود_کریمی به مناسبت بازگشت پیکر شهید مدافع حرم محسن حججی🕊 #مداحي 🆔 @madahi 👈کانال خبرگزاری فارس ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

سلام عزیز پرپرم سلام عزیزبرادرم سلام فدایی حسین سلام مدافع حرم ... با نوای #محمود_کریمی به مناسبت بازگشت پیکر شهید مدافع حرم محسن حججی🕊 #مداحي 🆔 @madahi 👈کانال خبرگزاری فارس ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

سلام عزیز پرپرم سلام عزیزبرادرم سلام فدایی حسین سلام مدافع حرم ... با نوای #محمود_کریمی به مناسبت بازگشت پیکر شهید مدافع حرم محسن حججی🕊 #مداحي 🆔 @madahi 👈کانال خبرگزاری فارس ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

سلام عزیز پرپرم سلام عزیزبرادرم سلام فدایی حسین سلام مدافع حرم ... با نوای #محمود_کریمی به مناسبت بازگشت پیکر شهید مدافع حرم محسن حججی🕊 #مداحي 🆔 @madahi 👈