۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

آمار بازدید

62

🔴 رازهای اقتدار جهود 👈 از طریق به دست گرفتن پول حکومت‌ها و اشاعه ربا در دنیا

🔻 پول بدون پشتوانه = ربای کلان
کانال سایت شهید آوینی↙️
☑️ @Sh_Avinyپست مشابهی وچود ندارد