۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

آمار بازدید

39

🔷 این ها تنها نمونه های کوچکی از صدها نفر افرادی هستند که بر اثر آموزه های دروغین این عرفان ضاله (حلقه) به این وضعیت دچار شده اند..👆📛
قابل توجه برخی کفن پوشان محترم دفاع از طاهری!😒

☑️ @Sh_Avinyپست مشابهی وچود ندارد