۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

آمار بازدید

47

سخنان تامل برانگیز فیاض روی آنتن زنده❗️
از رفتار های ناشایست اساتید علوم پزشکی در قبال دانشجویان پزشکی و مردم تا فساد پزشکان و داروخانه ها

کانال سایت شهید آوینی↙️
☑️ @Sh_Avinyپست مشابهی وچود ندارد