۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

آمار بازدید

53

📹 شبیخون سازمان یافته فرهنگی تنها راه شکست نظام سیاسی ایران

🔹 برنامه ریزی غربگدایان اشرافی و مروجان اسلام آمریکایی برای غلبه فرهنگ
کانال سایت شهید آوینی↙️
☑️ @Sh_Avinyپست مشابهی وچود ندارد