۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

آمار بازدید

49

🔴 کسی که نصحیت کننده ی درونی نداشته باشد موعظه های مردم سودی به او نمی رساند

کانال سایت شهید آوینی↙️
☑️ @Sh_Avinyپست مشابهی وچود ندارد