۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

ماهواره ایران و جهان


برگشت به کانال

آمار بازدید

37

💠 لیست شـبکه های ورزشی در مـاهـواره HOTBIRD..

HOTBIRD 13°E 💠 10911⭕V⭕27500
EUROSPORT 1 HD
------------------------------------------------------------
HOTBIRD 13°E💠12284⭕H⭕27500
11258⭕H⭕27500
EUROSPORT 2 HD
------------------------------------------------------------
HOTBIRD 13°E💠11449⭕H⭕27500
nSport +
------------------------------------------------------------
HOTBIRD 13°E 💠10834⭕V⭕27500
Sport Klub
------------------------------------------------------------
HOTBIRD 13°E 💠10796⭕V⭕27500
Orange Sport
------------------------------------------------------------
HOTBIRD 13°E 💠10971⭕H⭕27500
SRF zwei HD
RTS Deux HD
------------------------------------------------------------
HOTBIRD 13°E 💠10834⭕V⭕27500
TVP SPORT HD
------------------------------------------------------------
HOTBIRD 13°E 💠11013⭕H⭕29900
Rai SPORT 1 HD
------------------------------------------------------------
HOTBIRD 13°E 💠12188⭕V⭕27500
Polsat Sport News
-------------------------------------------------------------
HOTBIRD 13°E 💠12284⭕H⭕27500
Polsat Sport Fight HD
--------------------------------------------------------------
HOTBIRD 13°E 💠12265⭕V⭕27500
Polsat Sport HD
Polsat Sport Extra HD
--------------------------------------------------------------
HOTBIRD 13°E💠12284⭕H⭕27500
Exteeme Sports HD
--------------------------------------------------------------
HOTBIRD 13°E 💠11096⭕H⭕29900
BEIN SPORT 1HD
BEIN SPORT 2HD
---------------------------------------------------------------
HOTBIRD 13°E💠11278⭕V⭕27500
CANAL + HD
CANAL + SPORT HD
--------------------------------------------------------------
HOTBIRD 13°E 💠11258⭕H⭕27500
CANAL + SPORT 2HD
------------------------------------------------------------
HOTBIRD 13°E 💠11488⭕H⭕27500
Eleven HD
Eleven Extra HD
Eleven SPORT HD

📡
@iranmahvarehپست مشابهی وچود ندارد