۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

فــــــــــــانُـوس


برگشت به کانال

آمار بازدید

34

💠این علف نیست، پرچم امریکاست حیوان!

🔻وهابیون آل سعود، تبرک و بوسیدن آثار پیامبران و اولیا خدا را شرک میدانند؛ اما بوسیدن پرچم آمریکا را وظیفه خود میدانند!
〰〰〰〰〰〰〰〰〰
🆔 @FANOS 🇮🇷 فانُوس🏮پست مشابهی وچود ندارد