۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

فــــــــــــانُـوس


برگشت به کانال

آمار بازدید

31

♨️حالادرسته بیکارم وبی پول
ولی خوشبختی ازاین بالاتر که هم قراره حصررفع بشه هم بریم کنسرت
تازه مشایخیم می مونه ایران؛خدایا شکرت از این همه نعمت

@Tieke / تیـ😉ـڪهپست مشابهی وچود ندارد