۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

فــــــــــــانُـوس


برگشت به کانال

آمار بازدید

42

♨️مومنین مقدسی(!) که دلشان برای ربنای شجریان تنگ شده است ، می توانند روزه شان را به افق "BBC" افطار کنند.ماه رمضان پیشاپیش مبارک !!

〰〰〰〰〰〰〰〰〰
🆔 @FANOS 🇮🇷 فانُوس🏮پست مشابهی وچود ندارد