۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

فــــــــــــانُـوس


برگشت به کانال

آمار بازدید

27

🔴اژه ای: در دو سال اخیر خیلی به قوه قضائیه به علت برخورد با پولداران متخلف، صاحب‌منصبان و یقه‌سفیدان تهمت زدند/ به فردی 2800 برگ چک داده اند

معاون اول قوه قضائیه در رشت:
🔹طبیعی است از دست ما ناراحت باشند

🔹اگر سازمان‌ها و ادارات دولتی در برخورد با متخلفان وظایف شان را درست انجام دهند و بار مسولیت شان را بر دوش قوه قضائیه نگذارند، راحت‌تر می‌توان با این پدیده مقابله کرد

🔹موسساتی از مردم سپرده گرفته و از سپرده آن‌ها به آن‌ها سود داده

🔹یکی از بانک‌ها برای فردی دو هزار و ۸۰۰ برگ چک صادر کرده که از این میزان هزار و ۱۴۱ برگ چک برگشت‌خورده


〰〰〰〰〰〰〰〰〰
🆔 @FANOS 🇮🇷 فانُوس🏮پست مشابهی وچود ندارد