آمار بازدید : 420

تعداد اعضا : 12,763 نفر

توضیحات : https://t.me/tarjomanzaban/161

tarjomanzaban-ترجمان زبان


پیوستن به کانال


  tarjomanzaban-ترجمان زبان

tarjomanzaban ترجمان زبان ۱۳۹۵/۱۲/۰۶ ۲۲:۵۰

@tarjomanzaban 👆Le gîte = lieu où on se loge. محل اقامت (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

tarjomanzaban ترجمان زبان ۱۳۹۵/۱۲/۰۶ ۲۲:۵۰

@tarjomanzaban #vidéo #transcription #cuisine (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

tarjomanzaban ترجمان زبان ۱۳۹۵/۱۲/۰۶ ۱۰:۵۹

ظرفیت باقیمانده دوره ها:
دوره A2❌
TEF❌
TCF❌
👇👇
🔵🔴 دوره مکالمه تضمینی خانم دکتر میر فقط ۴ نفر ثبت نام می پذیرد.
ظرفیت رو به تکمیل
👆👆👆👆

A0 مبتدی از صفر ✅
A1 ✅

تماس و ثبت (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

tarjomanzaban ترجمان زبان ۱۳۹۵/۱۲/۰۵ ۲۳:۰۷

ظرفیت محدود شد❌ ثبت نام دوره خصوصی تلگرامی مکالمه دکتر میر از فرانسه 💯% تضمینی

وضعیت ظرفیت ثبت نام:
❌دوره A2 و دوره های Tef -Tcf ثبت (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

tarjomanzaban ترجمان زبان ۱۳۹۵/۱۲/۰۵ ۲۳:۰۷

پاسخ صحیح سوالات متن 👇👇 (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

tarjomanzaban ترجمان زبان ۱۳۹۵/۱۲/۰۵ ۱۰:۰۷

سری دوم از دروس مبتدی مکالمه فرانسه
درس ششم : فعل Avoir - داشتن
دروس مکالمه سه زبانه فرانسه- فارسی - انگلیسی همراه با نکات گرامری و صوت
@tarjomanzaban
#conversation
#dialogue6
#grammaire6 (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

tarjomanzaban ترجمان زبان ۱۳۹۵/۱۲/۰۵ ۱۰:۰۷

@tarjomanzaban جدیدترین روش تدریس مکالمه با نتیجه ۱۰۰% - contact: @shh74 🌹 @sh76h (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

tarjomanzaban ترجمان زبان ۱۳۹۵/۱۲/۰۵ ۱۰:۰۷

apprendre le français
@tarjomanzaban (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

tarjomanzaban ترجمان زبان ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ ۰۰:۰۱

💃💃💃 اجرا رقص کشورهای مختلف 👆👆👆 (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

0 0

tarjomanzaban ترجمان زبان ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ ۰۰:۰۱

سری دوم از دروس مبتدی مکالمه فرانسه
درس هفتم : (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

0 0

tarjomanzaban ترجمان زبان ۱۳۹۵/۱۲/۰۶ ۲۲:۵۰

@tarjomanzaban #vidéo #transcription #cuisine (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

0 0

tarjomanzaban ترجمان زبان ۱۳۹۵/۱۲/۰۶ ۲۲:۵۰

🔴 les différents types d'hébergement :
Ex.: l'appartement, l'auberge, l'hôtel, (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

0 0

tarjomanzaban ترجمان زبان ۱۳۹۵/۱۲/۰۶ ۲۲:۵۰

verbes - les amours
@tarjomanzaban (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

0 0

tarjomanzaban ترجمان زبان ۱۳۹۵/۱۲/۰۶ ۱۰:۵۹

🌍 Parler de ses routines.

متن زیر را بخوانید، برای صحبت (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

0 0

tarjomanzaban ترجمان زبان ۱۳۹۵/۱۲/۰۵ ۲۳:۰۷

@tarjomanzaban 🌹 (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

0 0

tarjomanzaban ترجمان زبان ۱۳۹۵/۱۲/۰۵ ۱۰:۰۷

@tarjomanzaban
Stromae -Quand C’est (Cancer) in English from French (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

0 0

tarjomanzaban ترجمان زبان ۱۳۹۵/۱۲/۰۵ ۱۰:۰۷

Blanche-neige (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

0 0

tarjomanzaban ترجمان زبان ۱۳۹۵/۱۲/۰۵ ۱۰:۰۷

@tarjomanzaban
Stromae -Quand C’est (Cancer) in English from French (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

0 0

tarjomanzaban ترجمان زبان ۱۳۹۵/۱۲/۰۵ ۱۰:۰۷

@tarjomanzaban 🔴نحوه بکار گیری حرف تعریف معرفه و حرف تعریف (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

0 0