آمار بازدید :

تعداد اعضا : 90 نفر

توضیحات : ..ـ.


  چالش کده

چالش کده ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ ۱۷:۱۰

#erfan

نفر اول 500هزارتومان 💃🎊💗

نفردوم 400هزار تومان 😋😍❤️

نفرسوم 300هزار تومان ❤️😋😍

@chalesh_kadeh29 (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

چالش کده ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ ۱۶:۵۶

#asal

نفر اول 500هزارتومان 💃🎊💗

نفردوم 400هزار تومان 😋😍❤️

نفرسوم 300هزار تومان ❤️😋😍

@chalesh_kadeh29 (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

چالش کده ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ ۱۰:۲۲

#مهتاب

نفر اول 500هزارتومان 💃🎊💗

نفردوم 400هزار تومان 😋😍❤️

نفرسوم 300هزار تومان ❤️😋😍

@chalesh_kadeh29 (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

چالش کده ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ ۱۰:۱۰

#نیما

نفر اول 500هزارتومان 💃🎊💗

نفردوم 400هزار تومان 😋😍❤️

نفرسوم 300هزار تومان ❤️😋😍

@chalesh_kadeh29 (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

چالش کده ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ ۱۰:۰۷

َ#zahrajoon

نفر اول 500هزارتومان 💃🎊💗

نفردوم 400هزار تومان 😋😍❤️

نفرسوم 300هزار تومان ❤️😋😍

@chalesh_kadeh29 (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

چالش کده ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ ۰۱:۱۳

#melani

نفر اول 500هزارتومان 💃🎊💗

نفردوم 400هزار تومان 😋😍❤️

نفرسوم 300هزار تومان ❤️😋😍

@chalesh_kadeh29 (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

چالش کده ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ ۰۱:۰۷

برای شرکت در چالش بعدی بیاین بات زیر
@chaleshi29bot

اسکرین شات از صفحه اصلی گوشیتون


نفر اول 500هزارتومان 💃🎊💗

نفردوم 400هزار تومان 😋😍❤️

نفرسوم 300هزار تومان ❤️😋😍

@chalesh_kadeh29 (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

چالش کده ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ ۰۰:۵۲

برای این مدرک نمیزاریم😑چون نمیشه گذاشت اگه پولی بود میزاشتم (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

چالش کده ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ ۰۰:۴۰

چالش بعدی رو😍نقدی استارت کنیم😊 (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

چالش کده ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ۲۲:۰۸

به دلیل اینکه ممبرا زیاد نشدن نمیزاریم😊 (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

چالش کده ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ ۱۷:۰۱

#raha

نفر اول 500هزارتومان 💃🎊💗

نفردوم 400هزار تومان 😋😍❤️

نفرسوم 300هزار تومان ❤️😋😍

@chalesh_kadeh29 (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

0 0

چالش کده ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ ۱۷:۰۰

#mr_khas

نفر اول 500هزارتومان 💃🎊💗

نفردوم 400هزار تومان 😋😍❤️

نفرسوم 300هزار تومان ❤️😋😍

@chalesh_kadeh29 (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

0 0

چالش کده ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ ۰۱:۱۷

#hamid

نفر اول 500هزارتومان 💃🎊💗

نفردوم 400هزار تومان 😋😍❤️

نفرسوم 300هزار تومان ❤️😋😍

@chalesh_kadeh29 (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

0 0

چالش کده ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ ۰۱:۱۴

#hadis


نفر اول 500هزارتومان 💃🎊💗

نفردوم 400هزار تومان 😋😍❤️

نفرسوم 300هزار تومان ❤️😋😍

@chalesh_kadeh29 (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

0 0

چالش کده ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ ۰۱:۱۱

#mehdi_z

نفر اول 500هزارتومان 💃🎊💗

نفردوم 400هزار تومان 😋😍❤️

نفرسوم 300هزار تومان ❤️😋😍

@chalesh_kadeh29 (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

0 0

چالش کده ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ ۰۰:۳۱

برنده ها معلومه❤️😊 (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

0 0

چالش کده ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ ۰۰:۱۲

سین های خریداری شده تا الان

#abowlijooker 23k

#مهرابی 270

#سمیر 280

(بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

0 0

چالش کده ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ ۰۰:۰۰

30دقیقه تمدید (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

0 0

چالش کده ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ۰۱:۱۵

200سین میزارم (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

0 0

چالش کده ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ۰۱:۱۵

چالش یهویی بزاریم

یعنی مثلا من میگم هرکی زود تر بیاد (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

0 0