آمار بازدید :

تعداد اعضا : 12,048 نفر

توضیحات : www.dotic.ir

اطلاع رسانی عمومی قوانین و مقررات


پیوستن به کانال


  اطلاع رسانی عمومی قوانین و مقررات

اطلاع رسانی عمومی قوانین و مقررات ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ ۱۷:۱۸

🇮🇷 #تصويبنامه هيات وزيران درخصوص #احتساب #اعضاي_موظف #هيات_مديره #شركت_ملي #نفت #ايران #همتراز_مقامات موضوع بند (هـ) ماده (71) #قانون #مديريت_خدمات_كشوري

👈 این مقرره در جلسه مورخ 1396/08/17 هیئت وزیران تصویب (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اطلاع رسانی عمومی قوانین و مقررات ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ ۱۶:۰۲

🇮🇷 #تصويبنامه هيات وزيران درخصوص #تهاتر_مطالبات #شركت #مديريت_پروژه‌هاي_نيروگاهي #ايران (گروه #مپنا) از #شرکت #مدیریت #شبکه #برق #ایران با اصل #بدهي #شركت مذكور به #سازمان‌های #خصوصی_سازی و #امور_مالیاتی #کشور

👈 (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اطلاع رسانی عمومی قوانین و مقررات ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ ۱۵:۴۹

✅ متن نهایی قسمت‌های اصلاح شده آیین‌نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن مصوب 1396/7/26

پس از اعمال اصلاحیه تحریری شماره 101317 مورخ (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اطلاع رسانی عمومی قوانین و مقررات ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ ۱۵:۳۴

🇮🇷 #اصلاح_تحریری #آيين_نامه تعيين #سقف #حق_بيمه #شخص_ثالث و نحوه #تخفيف، #افزايش يا #تقسيط آن


👈 این اصلاحیه طی نامه شماره 101317مورخ 1396/08/15 توسط دبیر هیأت دولت ابلاغ گردید.
🔹t.me/dotic (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اطلاع رسانی عمومی قوانین و مقررات ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ ۱۵:۱۷

🇮🇷 #تصويبنامه هيات وزيران درخصوص تعيين #اقبال_عباسي و #سید_دانيال_محبي به ترتیب به سمت #استانداران #چهارمحال_و_بختياري و #سيستان و #بلوچستان

👈 این مقررات در جلسه مورخ 1396/08/14 هیئت وزیران تصویب (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اطلاع رسانی عمومی قوانین و مقررات ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ ۱۲:۱۶

🇮🇷 #اصلاح_تحریری #تصویبنامه هیأت وزیران درخصوص #لغو_ممنوعیت #صدور #کالاهای شماره #تعرفه (93070000)

👈 این اصلاحیه با شماره 99271 مورخ 1396/08/11 توسط دبیر هیأت دولت ابلاغ گردید.
🔹t.me/dotic (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اطلاع رسانی عمومی قوانین و مقررات ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ ۱۷:۲۰

🇮🇷 #تصويبنامه هيات وزيران درخصوص #اعطای #کمک_بلاعوض و #تسهیلات_بانکی براي جبران #خسارات ناشي از #سيل #خراسان_رضوي

👈 این مقرره در جلسه مورخ 1396/08/10 هیئت وزیران تصویب و (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اطلاع رسانی عمومی قوانین و مقررات ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ ۱۰:۵۰

🇮🇷 #تصويبنامه هيات وزيران درخصوص #مجوز برقراری مقررات #لغو #روادید برای دارندگان #گذرنامه‌های_سیاسی، #خدمت و #رسمی بین #دولت #جمهوری_اسلامی #ایران و #دولت #جمهوری_کوبا


👈 این مقرره در جلسه (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اطلاع رسانی عمومی قوانین و مقررات ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ ۱۷:۵۳

🇮🇷 #تصويبنامه هيات وزيران درخصوص #اصلاح #تصویبنامه موضوع اعطای #تسهیلات_ارزی به منظور #حمایت از #صادرکنندگان #خدمات_فنی و #مهندسی به #کشور #عراق

👈 این مقرره در جلسه مورخ 1396/08/07 (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اطلاع رسانی عمومی قوانین و مقررات ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ ۱۶:۳۸

🇮🇷 #تصويبنامه هيات وزيران درخصوص تعیین #تعرفه‌ #خدمات_سرپايي #درمان_اعتياد به #مواد_مخدر و #روانگردان و #تعرفه #مراکز_اجتماع #درمان_مدار

👈 این مقرره در جلسه مورخ 1396/08/03 هیئت وزیران تصویب و با (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اطلاع رسانی عمومی قوانین و مقررات ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ ۱۶:۱۳

🇮🇷 #تصويبنامه هيات وزيران درخصوص #مجاز بودن #وزارت #جهادكشاورزي (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

0 0

اطلاع رسانی عمومی قوانین و مقررات ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ ۱۵:۵۳

🇮🇷 #تصويبنامه هيات وزيران درخصوص #اصلاح #آیین_نامه نحوه #پرداخت (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

0 0

اطلاع رسانی عمومی قوانین و مقررات ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ ۱۵:۱۹

🇮🇷 #تصويبنامه هيات وزيران درخصوص #حذف نام #بانك_مركزي #جمهوري_اسلامي (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

0 0

اطلاع رسانی عمومی قوانین و مقررات ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ ۱۲:۴۲

✅ متن نهایی قسمت‌های اصلاح شده تصویب‌نامه در خصوص (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

0 0

اطلاع رسانی عمومی قوانین و مقررات ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ ۱۲:۳۵

✅ متن نهایی قسمت‌های اصلاح شده تصویبنامه در خصوص (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

0 0

اطلاع رسانی عمومی قوانین و مقررات ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ ۱۲:۰۲

✅ متن نهایی قسمت‌های اصلاح شده تصویب‌نامه در خصوص (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

0 0

اطلاع رسانی عمومی قوانین و مقررات ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ ۱۷:۱۴

🇮🇷 #آيين_نامه #اجرايي #قانون #مبارزه با #تأمين_مالي #تروريسم

👈 (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

0 0

اطلاع رسانی عمومی قوانین و مقررات ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ ۱۰:۰۳

🇮🇷 #بخشنامه #سازمان #امور_مالیاتی #کشور درخصوص #ابلاغ #الگوی جدید (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

0 0

اطلاع رسانی عمومی قوانین و مقررات ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ ۱۶:۴۱

🇮🇷 #تصويبنامه هيات وزيران درخصوص #تأمین یک پنجم #نرخ_سرانه (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

0 0

اطلاع رسانی عمومی قوانین و مقررات ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ ۱۶:۳۹

🇮🇷 #تصويبنامه هيات وزيران درخصوص #جایگزینی #دستورالعمل #پیوست #مصوبه (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

0 0