آمار بازدید : 1972

تعداد اعضا : 34,470 نفر

توضیحات :

از تخیل تا واقعیت


پیوستن به کانال


  از تخیل تا واقعیت

از تخیل تا واقعیت ™ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ ۰۵:۲۸

هلی کوپتر گارد ساحلی در استرالیا و نمایان شدن یوفو و تعقیب آن...........
@wikispace 🉐 (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

از تخیل تا واقعیت ™ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ ۰۵:۲۸

یکی از کارهای عجیب ناسا قلم مو زدن بر تصاویر و محو کردن بخشی از آن ها است،کاری که گاهی مواقع انجام شده و هیچ توضیحی در مورد دلیل آن (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

از تخیل تا واقعیت ™ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ ۰۵:۲۸

سال 1999 شاتل فضایی دیسکاوری از مرکز فضایی کندی به (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

1 3

از تخیل تا واقعیت ™ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ ۰۵:۲۸

یکی پلیس محلی در انگلستان سال 2009 به مافوقش گزارش (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

0 1

از تخیل تا واقعیت ™ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ ۰۵:۲۸

تصویر جدید از ماه و سازه ای عجیب با سایه (بقیه در ادامه مطلب...)

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

0 2