۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

کوروش بزرگ پدر ایران


برگشت به کانال

آمار بازدید

57

صف طولاني غارتگران اموال ملت ايران در لندن
جضور زنان لچك بسر در تصوير كاملا هويداست كه اين دسته از چه قماشي هستند

نه به انتصابات
نه به ديكتاتوري آخوندي
@pedar_mihanپست مشابهی وچود ندارد