۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

کوروش بزرگ پدر ایران


برگشت به کانال

آمار بازدید

71

مصطفی میرسلیم در بیانیه ای که در شبکه تلگرام منتشر شده انصراف خود از نامزدی در انتخابات را تکذیب کرد.

@pedar_mihanپست مشابهی وچود ندارد