۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

محصولات بیوتی سا


برگشت به کانال

آمار بازدید

196

🔴 بهترین زمان نوشیدن آب

☑️ 2 لیوان بعداز بیدارشدن(آب گرم)
☑️ 1 لیوان 30دقیقه قبل ازغذا(به هضم غذا)
☑️ 1 لیوان قبل ازدوش(به کاهش فشارخون)
☑️ 1 لیوان قبل ازخواب(جلوگیری ازسکته قلبی)

@beuti_sa2پست مشابهی وچود ندارد