۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

زبانکده بچه ها


برگشت به کانال

آمار بازدید

72

#Ii
@zabanchammehrپست های مشابه

NBA ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

Dimes by Tim Frazier II. @NBADleague alum 📺: @ESPNNBA https://t.co/0ot8IgxbtEگنج نامه ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

گزارش IISS درباره بودجه نظامى كشورها در سال ٢٠١٦ جالب آنكه عربستان در رتبه ٤ و عراق هم در رتبه ١٥ قرار دارد! 🍁 کانال گنج نامه 💠 @GanjnamehSaraTRVL ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

🇩🇪 Brandenburg Gate The Brandenburg Gate is an 18th-century neoclassical monument in Berlin, and one of the best-known landmarks of Germany. It is built on the site of a former city gate that marked the start of the road from Berlin to the town of Brandenburg an der Havel. It is located in the western part of the city centre of Berlin within Mitte, at the junction of Unter den Linden and Ebertstraße, immediately west of the Pariser Platz. One block to the north stands the Reichstag building that houses the German parliament (Bundestag). The gate is the monumental entry to Unter den Linden, the renowned boulevard of linden trees, which led directly to the royal City Palace of the Prussian monarchs. It was commissioned by King Frederick William II of Prussia as a sign of peace and built by architect Carl Gotthard Langhans from 1788 to 1791. Having suffered considerable damage in World War II, the Brandenburg Gate was restored from 2000 to 2002 by the Stiftung Denkmalschutz Berlin (Berlin Monument Conservation Foundation). During the post-war Partition of Germany, the gate was isolated and inaccessible immediately next to the Berlin Wall. The area around the gate was featured most prominently in the media coverage of the tearing down of the wall in 1989, and the subsequent German reunification in 1990. Throughout its existence, the Brandenburg Gate was often a site for major historical events and is today considered a symbol of the tumultuous history of Europe and Germany, but also of European unity and peace. •Construction started: 1788 •Completed 1791TRVL ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

🇪🇸⁠ Royal Palace of Madrid The Palacio Real de Madrid (literally: Royal Palace of Madrid) is the official residence of the Spanish Royal Family at the city of Madrid, but is only used for state ceremonies. King Felipe VI and the Royal Family do not reside in the palace, choosing instead the more modest Palacio de la Zarzuela on the outskirts of Madrid. The palace is owned by the Spanish State and administered by the Patrimonio Nacional, a public agency of the Ministry of the Presidency. The palace is located on Calle de Bailén (Bailén Street), in the Western part of downtown Madrid, East of the Manzanares River, and is accessible from the Ópera metro station. Several rooms in the palace are regularly open to the public except during state functions. An admission fee of €11 is required. The palace is on the site of a 9th-century Alcázar, near the town of Magerit, constructed as an outpost by Muhammad I of Córdoba and inherited after 1036 by the independent Moorish Taifa of Toledo. After Madrid fell to Alfonso VI of Castile in 1083, the edifice was only rarely used by the kings of Castile. In 1329, King Alfonso XI of Castile convened the cortes of Madrid for the first time. Philip II moved his court to Madrid in 1561. The old Alcázar ("Castle") was built on the location in the 16th century. It burned 24 December 1734 and King Philip V ordered a new palace built on the same site. Construction spanned the years 1738 to 1755 and followed a Berniniesque design by Filippo Juvarra and Giovanni Battista Sacchetti in cooperation with Ventura Rodríguez, Francesco Sabatini, and Martín Sarmiento. Charles III first occupied the new palace in 1764.