۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

سیره علما


برگشت به کانال

آمار بازدید

132

.
آیت الله العظمی بهجت(ره)

مردم را آگاه کنید
ما با اهل سنت مخالفتی نداریم
مگر عوامل خارجی ما را جدا کنند.

کانال سیره علما @sireolama
.پست مشابهی وچود ندارد