۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

جبهه مجازى


برگشت به کانال

آمار بازدید

34

موج توييترى ابراز انزجار از داعش وطنى "منافقين" و حاميان مستكبرشان

‏هشتگ: ⁦ #IranHatesMEK ⁩
‏ساعت ۲۱ امشب ( شنبه ١٠تيرماه)

t.meپست های مشابه