۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

آمار بازدید

76

اضطراب در شهر

تغییر و تحولات سریع و غول آسای سازه ها در شهرها اگرچه در برابر یورش بولدوزرها و جرثقیل ها نمی توانند مقاومت کنند اما ماجرای گروه های انسانی متفاوت است. همانطور که هالبواکس هم اشاره کرده اگر میان خانه ها، کوچه ها و گروه های ساکنانش فقط رابطه ای تصادفی، و کوتاه مدت برقرار می بود، انسان ها می توانستند خانه ها، محله ها وشهرشان را تخریب کنند و در همان مکان خانه، محله و شهر دیگری طبق نقشه ای متفاوت بسازند؛ اما اگر سنگ ها را می توان به جایی دیگر برد، به همان آسانی نمی توان رابطه ای که میان سنگ ها و انسان ها برقرار شده است تغییر داد. وقتی که یک گروه انسانی در محلی زندگی می کند که با عادت هایش سازگار است نه فقط رفتار بیرونی اش بلکه تفکراتش نیز بر پایه توالی تصویرهای مادی که اشیای خارجی در معرض دیدش قرار می دهند، انتظام می یابد. حالا شما این خانه ها، این کوچه ها، این معابر را تخریب کنید. جهت شان را، شکل شان را تغییر دهید، یا فقط جایی را که نسبت به یکدیگر اشغال کرده اند عوض کنید. سنگ ها و مصالح در برابر شما مقاومت نخواهند کرد. اما گروه های انسانی مقاومت خواهند کرد و شما از گذر آن ها با مقاومت سنگ ها، دست کم با چیدمان قدیمی شان روبرو خواهید شد.

به عبارت دیگر ما گذشته مان را با کمک آن چه محیط ما را تشکیل می دهد به یاد می آوریم. حافظه فردی به یک اجتماع عاطفی بستگی دارد. فراموشی بیش از آن که نتیجه پدیده فرسودگی فرد باشد، نتیجه بریدگی او از گروهی است که به آن تعلق داشته است. بازسازی گذشته به تحکیم هویت گروه کمک می کند و بر توسعه سرمایه اجتماعی( ارتباطات و اعتماد او در شبکه های اجتماعی انسانی) یاری می رساند، اما یورش های توسعه شهری به شهر به جغرافیای حافظه جمعی بی توجه است. این بی توجهی به روان و هویت تاریخی و محلی انسان کلانشهری و توسعه مکانیکی شهر، اساسا او را از خودبیگانه می کند. این از خودبیگانگی جهت دیگری نیز دارد: تولید استرس و اضطراب شهری. چرا که استرس را ناشی از "عدم هماهنگی تغییرِ روحیِ انسان با شرایط محیطی" تعریف کرده اند.

@hermesiپست مشابهی وچود ندارد