۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

آمار بازدید

137

گفتگوی میثم مهدیار با دکتر ساسان شاه ویسی(اقتصاد دان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران) پیرامون مساله شفافیت و مکانیسم های ساختاری آن
@hermesi


www.aparat.comپست مشابهی وچود ندارد