۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

مهرداد بذرپاش


برگشت به کانال

آمار بازدید

145

🔅#نخلهای_بی_سر

♦️هنوزم شهر من زیباست ولی...
🇮🇷 @Bazrpash_ir
📌كانال مهرداد بذرپاش
t.me



پست های مشابه

کانال خبرگزاری فارس ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

🔅#نخلهای_بی_سر ♦️هنوزم شهر من زیباست ولی... 🇮🇷 @Bazrpash_ir 📌كانال مهرداد بذرپاش http://t.me/joinchat/AAAAADunAoD4laOGd4N7PA



کانال خبرگزاری فارس ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

🔅#نخلهای_بی_سر ♦️هنوزم شهر من زیباست ولی... 🇮🇷 @Bazrpash_ir 📌كانال مهرداد بذرپاش http://t.me/joinchat/AAAAADunAoD4laOGd4N7PA



کانال خبرگزاری فارس ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

🔅#نخلهای_بی_سر ♦️هنوزم شهر من زیباست ولی... 🇮🇷 @Bazrpash_ir 📌كانال مهرداد بذرپاش http://t.me/joinchat/AAAAADunAoD4laOGd4N7PA



کانال خبرگزاری فارس ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۵ ۱۶:۲۸

🔅#نخلهای_بی_سر ♦️هنوزم شهر من زیباست ولی... 🇮🇷 @Bazrpash_ir 📌كانال مهرداد بذرپاش http://t.me/joinchat/AAAAADunAoD4laOGd4N7PA